SPRZEDAŻ DETALICZNA:
• Sprzęt ortopedyczny
• Środki pomocnicze
• Środki kosmetyczne i pielęgnacyjne
• Sprzęt rehabilitacyjny
• Artykuły przeciw żylakowe